book

Naerder Unie, geslooten in 'sGravenhage ... Hoff van Hollandt den 21. Augusti 1651. Neffens de propositien van ... pensionarisen Iacob Cats van Hollandt ... Als mede: de resolutie van Gelderlandt, Hollandt, ende Zeelandt over 't aenstellen van een capiteyn generael over de militie ... Eyndelijck, de amnestie over de on-lusten in den jare 1650 voor-gevallen

Gedruct tot Leeuwaerden : by Claude Fonteyn ..., 1651

Services

Reference details