book

De na-ween vande vrede. Ofte ontdeckinge vande kommerlijcke gelegentheyt onses lieven vaderlandts. Tot waerschouwinge van alle sorgeloose menschen, op dat sy niet, na het exempel van andere rijcken, subijtelijck, van 't ongeluck, overvallen wierden. Met de remedien daer tegen, om van alle soorten van menschen ... in't werck gestelt te worden

1650

Services

Reference details