book

Sententie, gepronuncieert by den ed. Hove Provinciael, op ende yegens Iacomina de Witte, huys-vrouwe van den heer president van Wijngaerden, over hare grouwelijcke ende ongehoorde corruptien, ende hare schandaleuse begeerten, tot nadeel vande heylige justitie

Gedruckt tot Middelburgh : by Christiaen Ursinus, 1650

Services

Reference details