book

Deductie ofte verantwoordinge van de heeren burgermeesteren ende ses-en-dertigh raden der stadt Amsterdam, op ende tegens de Propositie by ... den heere prince van Orangien, overgelevert ter vergaderinge van de ... Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt

1650

Services

Reference details