book

Amsterdams iournael. Vervatende kortelijk van dag tot dag, alles wat gepasseert is van den 30 Julij, tot den 4 Augusti des jaers 1650. Met een korte beschrijvinge vande stigting, op-komst en heerlijkheyd der voorseyde stadt Amsterdam. Als oock de af-beeldinge der selve stadt ... in cooper gesneden

Tot Antwerpen : by Hieronymus Verdussen, 1650

Services

Reference details