book

Het tweede Deel van 't Hollandts praatjen, tusschen vijf perzoonen: een Brabander, Hollander, Zeeuw, Geldersman een een Vries. Aangaande het bedrijf van Zyn Hoogheidt. Mitsgaders het souvereyn, vermogen der... Staaten van Hollandt. Beneffens d'achtbaarheydt der ... burgemeesters van Amsterdam

Tot Antwerpen : gedruckt by Jeronimus Verdussen, 1650

Services

Reference details