book

Tweede noot-wendiger discours ofte vertooch aan alle lant-lievende, van de participanten der Oost-Indische Compagnie, tegens bewinthebbers [...] In 't jaar een-en twintich, der onghedane rekeninge

Simon Van Middelgeest 1622

Services

Reference details