book

Noodsakelyk onderrigt aan alle liefhebbers der saligheyd: waar in kortelijk aangewesen word, het eygentlijke gevoelen der remonstranten, de oorsaak der droevige scheuringe ... met de contra-remonstranten ..

1663

Services

Reference details