book

Tweede notabel schryvens van een aensienelick Nederlandtsch persoon uyt Engelant aen een magistraets-persoon tot Enckhuysen, belangende den toestant van saecken, tusschen de Vereenighde Nederlanden, en den gepretendeerden staet van Engelandt

t'Enckhuysen : by Iosias Verstaten ..., 1659

Services

Reference details