book

De beschryving van Japan, behelsende een verhaal van den ouden en tegenwoordigen staat en regeering van dat ryk [...] en van hunnen koophandel met de Nederlanders en de Chineesen. Benevens eene beschryving van het koningryk Siam

Engelbert Kaempfer, Johann Gaspar Scheuchzer, Hans Sloane, Jan Caspar Philips s Gravenhage : by P. Gosse en J. Neaulme ; en t' Amsterdam : by Balthasar Lakeman, 1729

Services

Reference details