book

Den Antichrist ontdeckt, ende bloot gemaekt, ofte een Antwoort tot 3. pasquillen uitgegeven sonder de naem des Instruments ... genaemt, 1. De Duyvel verandert in een Quaker. 2. Een Spiegel voor de Quaekers. 3. Het Tonneel der Geestdrivers ...

William Ames 1657

More from

Services

Reference details