book

Oorsprong en voortgang der Neder-landtscher beroerten ende ellendicheden. Waerin vertoont worden, de voornaemste tyrannijen ... die onder het ghebiedt van Philips de II. ... in 'twerck ghestelt zijn , gheduyrende dese Nederlantsche troublen ..

Johannes Gysius 1616

More from

Services

Reference details