book

Notificatie van de Heeren Staten Generael, gedaen aen de respective Provincien, over het droevigh aff-sterven van sijn hoogheyt den heere Prince van Oranjen. Sondagh, den 6. november 1650. des nachts ontrent ten elff uyren

in 's Graven-Hage : 1650

Services

Reference details