book

Het wereldbeeld van een zestiende-eeuwse Gentenaar Marcus van Vaernewijck : een ideeën- en mentaliteitshistorische studie op basis van zijn kroniek, Van die beroerlicke tijden

Koen Lamont Published in 2005 in Gent by Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde

Services

Reference details