book

Hier beghint die eualuacie va[n]den golden penninghen gheordineert van weghen mijns genedighen heeren keyserlijker Maiesteyt [...]

Peter Van Elsen Gheprint te Nymeghen : by my Peter van Elßen, ca. 1542-1550]

Services

Reference details