book

Sendt-brief, ghesonden door den prince van Parma aen borgmeestren, schepenen, ende magistraet der stadt van Antwerpen. Midsgaders oock aen den grooten raet, ghenoemt, den Breeden-raet, ende den gulden der seluer. Met de Antvvoorde der [...] borgmeestren, schepene[n] [...]

Farnese Hertog van Parma, Gilles Van den Rade T' Antvverpen Antwerpen : by Gillis vanden Rade, M. D. LXXXIIII. 1584

Services

Reference details