book

Ordonnantie ende edict opt faict vande exercitie van beede de religien, ghestatueert by bailliu, scepenen vande beede de bancken, beede de dekenen der Stede van Ghendt, by aduise van mynen heere den prince van Oraengnen, ende adueu vande drye leden der zeluer stede, den xvj.sten decembris, anno, M. D. Lxxviij

Willem I, Jan Van Hembyze, Adriana Teypins, Gualterus Manilius Te Ghendt Gent : by de weduwe van Pieter de Clerck ..., anno M. D. Lxxvij. 1578

Services

Reference details