book

Artijclen ende conditien by [...] den prince van Parme, Plaisance, etc. Gouuerneur en[de] stadthouder generael vande landen van herwaertsouere, wten name vander conijncklicke majesteyt van Hispanien [...] gheaccordeert der stadt va[n] Ghendt en[de] inghesetenen van diere, den xvij.sten Septembris M. D. LXXXIIII

Cornelis De Rekenare, Gualterus Manilius Te Ghendt : by Cornelis de Rekenare ... Met Gaultier Manilius ..., 1584

Services

Reference details