book

Een wonderlijcke nieu gheschiedenisse, ghebeurt buyten Ghendt op de bylock anno M. D. LXXIX. in augustus, welcke gheschiedenisse haer aldaer eerst gheopereert heeft in de locht ende daer na opter aerden ..

Ghedruckt Thantwerpen ... : ca. 1579

Services

Reference details