book

Een cleyne verclaringhe des gheestelijcken staets tegen tfenijn door Martijn Luyter, teghen die religie versiert ende ghescreuen. Daer nae volcht een suuerlijck boecxken vanden beloften der gheestelicker en[de] religiosen personen weder segghende. Item daer nae volcht eenen seindtbrief des [...] Erasmus van Roterdamme, aen een sine[n] vrient vander oorde[n] der Sartroysen

Desiderius Erasmus, Michiel Hillen van Hoochstraten Gheprent Thantwerpen Antwerpen] : bi mi Michiel van Hoochstraten, ca. 1530?]

Services

Reference details