book

Translaet vande articlen van het reglement ende atterminatie by syne majesteyt verleent aende stadt van Nineve den 1. Februarij 1683

Te Ghendt : ghedruckt by d'Hoirs van Jan vanden Kerchove ..., 1683)

Services

Reference details