book

De crimineele ordonnantien van koning Philips van Spanje, laatsten graaf van Holland, ten dienste van zijne Nederlanden uitgegeeven : Fransch en Nederduitsch, naar de oorspronkelijke drukken van den jaare 1570 ; verzeld van eene verhandeling over het verstand van de ordonnantie op den stijl van procedeeren in crimineele zaaken, mitsgaders van aanteekeningen bij verscheidene artikelen van die ordonnantie, op den stijl van procedeeren en crimineele zaaken

Bavius Voorda Te Leyden : bij Honkoop en van Tiffelen, 1742

More from

Services

Reference details