master

Het liber ordinis van Saint-Victor : ontstaan en evolutie van de constituties van de reguliere kanunniken van Saint-Victor te Parijs (XIIde-XVde eeuw)

Luc Jocqué Submitted in 1980

More from

Services

Reference details