book

Milenus clachte, waer inne de groote tyrannie der Romeynen verhaelt, ende den handel van desen tegenwoordigen tijt claerlick ontdeckt wort. Met ghelijcke clachte, vanden Ambassadeur der Hebreen [...] d'Antijcke tafereelen, daer in men claerlick gheschildert ende beschreven siet de godloose regieringe der tyrannen [...]

Jan Baptist Houwaert, Jacob Canin, Jasper Troyen Tot Dordrecht : ghedruct by Iacob Canin, voor Iaspar Troyen, 1598

Services

Reference details