book

Milenus clachte, waer inne de groote tyrannie der Romeynen verhaelt, ende den handel van desen tegenwoordigen tijt claerlick ontdeckt wort. Met ghelijcke clachte, vanden Ambassadeur der Hebreen ... d'Antijcke tafereelen, daer in men claerlick gheschildert ende beschreven siet de godloose regieringe der tyrannen ...

Jan Baptist Houwaert Tot Dordrecht : ghedruct by Jacob Canin, voor Jaspar Troyen ..., 1598

Services

Reference details