book

Oordeel des synodi nationalis der gereformeerde kercken van de vereenichde Nederlanden: ghehouden binnen Dordrecht inden iare 1618. ende 1619. Welcke geassisteert is gheweest met vele treflicke theologen, uyt de Gereformeerde kercken van Groot Britagnien, de Cheur-Vorstelijcke Paltz, Hessen, Switserlant, de Wedderavische correspondentie, Geneven, Bremen, ende Embden: over de bekende vijf hooft-stucken der leere, daer van inde Gereformeerde kercken deser Vereenichde Nederlanden verschil is gevallen. Uytghesproken op den 6. May 1619,

Festus Hommius Tot Dordrecht : By Isaac Ianssen Canin, ende zijne medestanders, 1619

Services

Reference details