book

Monster vande Nederlantsche verschillen ofte belydenisse der ghereformeerde kercken in Nederlant. Al waer onder elcken artijckel bygevoecht zijn de verschillende artyckelen inde welcke hedensdaechs sommighe leeraers der Nederlantsche kercken, vande aengenome leere schijnen te wijcken

Festus Hommius, Johannes van Lodensteyn, Simeon Ruytinck Tot Leyden : by David Jansz. van Ilpendam ..., 1618

Services

Reference details