book

Tractaet van Francois Van Laecke [...] van den inbrinck in de sterf-huysen [...] seer profytig ende noodig voor [...] de costumiers ende alle andere, die hun met de sterf-huysen bemoeyen door ' t opstellen staeten van goede, caevelingen ende liquidatien; gelyck oock voor schepenen ofte wees-heeren [...]

François Van Laecke Tot Brugge : By Petrus De Sloovere ..., 1759

Services

Reference details