book

Naecktheyt van Cartesiaensche philosophie, ontbloot in een antwoort op een Cartesiaensch libel, genaemt: Bewys, dat het gevoelen van die gene , die leeren der sonne-stilstandt, en des aerdtrijcks beweging niet strydig is met Gods woort

Jacobus du Bois T'Utrecht : by Johannes van Waesberge, 1655

More from

Services

Reference details