book

Zedelyk vermaek-veld vertoonende den leersamen handel van de onredelijke dieren. Aen de verkeerde, en beestaerdige wereld van verscheyden soo Griekse, als Latynsche schryvers ten toon gestelt, verduytst ... door F. Jacobus Moons ... Hier is in 't verschiet nog by gestelt de stigtige steen-rotse van den weenenden Petrus naer sijnen val, ... overgeset door den selven autheur in Duytsche rhymen uyt ... Sidronius Hosschius ..

Jacobus Moons, Sidronius Hosschius 't Antwerpen : by P. J. Parys ..., ca. 1770]

Services

Reference details