book

Een vvaerachteghe historie van Hoste (gheseyt Jooris) vander Katelyne, te Ghendt om het vry opentlick straffen der afgodische leere, ghebrandt ten grooten nutte ende vertroostinghe aller Christenen gheschreven. Waer in [...] ghehandelt werdt [...] vander Misse [...]

Marten Microen, Gillis van der Erven Emden : Gilles vander Erven, 1555]

Services

Reference details