manuscript

Vervolghinghe vande ghedincweerdighe saecken, bij memorie ghestelt, ghevonden door onze voorouders inde trouble tijden, doen de ghemeenten door quaeden raet opstonden teghen haerlieder overheidt ..

Justus Billet 16??

Download

Services

Reference details