book

Die histori va[n] die heilige moed[er] santa A[n]na en[de] va[n] haer olders daer si va[n] gebore[n] is en[de] va[n] hore[n] leue[n] en[de] hoer penite[n]ci en[de] mirakele[n] mitte[n] exempelen

Wouter Bor, Peter Van Os Zwolle] : Gheprint bi mi Peter os van Breda, MCCCC ende xcix. 1499]

Services

Reference details