book

Lijst der werken uitgegeven door of met bijdragen voorzien van wijlen Mr. W. Bilderdijk en Ve. K. W. Bilderdijk, chronologisch; en register der stukken in die werken voorkomende, afphabetisch gerangschikt : met eene voorrede en aanteekeningen van den schrijver

Published in 1833 in Amsterdam by Immerzeel

Services

Reference details