book

Den bespeurder der nationale feesten, ofte Beschryvinge van het aenzicht van Gend geduerende de maend augusti 1820, in koddige vlaemsche versen ... Almanak voor het jaer 1821

Pierre Van Huffel Gend : Bogaert-De Clercq, 1821)

Services

Reference details