master

Onderzoek naar het gedrag van een reeks scheduling heuristieken in een semi-process manufacturing omgeving : case Agfa-Gevaert, Mortsel

Celien Deguffroy Submitted in 2005

More from

Services

Reference details