book

Tractaet van de sichtbare kerke Christi op aerden, mitsgaders de ampten, diensten en ceremonien der selve, tot wederlegginge van het gevoelen door Dr. Galenus, en David Spruit, voorgestelt in hare XIX artikelen ... Benevens een aensprake tot de Vereenighede Duitsche, Firesche, en Waterlantsche gemeenten ...

Johannes Isacius Pontanus t'Amstelredam : uyt de drukkerye van Jacob en Jan de Jonge, 1660

Services

Reference details