book

'T Begin van Hollant in Dordrecht. Mitsgaders der eerster stede beschrijvinge, regeringe, ende regeerders: als oock de gedenckwaerdighste geschiedenissen aldaer gevallen

Johan Van Beverwijck Tot Dordrecht : gedruckt voor Jasper Gorissz. ..., 1640

Services

Reference details