book

Proces verbael van stads-regering, redenvoering uytgesproken door den heer burgemeester, en gedenk-schrift in den eersten steen van de Aula academica der Universiteyt van Gent ... op IV. der oogst-maend, MDCCCXIX ..

Norbert Cornelissen Gent : Fernand, (1819)

Services

Reference details