manuscript

Chronologisch overzicht het St. Veerlekapittel te Gent, 1411-1534. Oorkonden betreffende het kapittel, 1190-1412. Ordinarius van het kapittel

Jean-Baptiste-Louis de Castillion Gent, 1727-1741

Download

Services

Reference details