book

De costelicke maeltijdt, ende het seer groot avondtmael, van de sone des menschens, Jesus ghebenedijdt

Cornelius Columbanus Vrancx, Gualterus Manilius Te Ghendt Gent : by Gaultier Manilius, 1599

Services

Reference details