book

De profeet : groot kluchtig zangspel in vyf bedryven en acht tafereelen, woorden van geenen Scribe, zonder muzyk van Meyerbeer

Hippoliet Van Peene Published in 1851 in Gent by Verhulst

Services

Reference details