book

Historie der hervormde kerke te Gent, van haeren aenvang tot derzelver einde; Mitsgaders een kort verhael der gereformeerde doorluchtige schoole te Gent. Zedert den jaere 1578. tot het jaer 1584. Hier zyn bygevoegt de levens-beschryvingen der naemruchtigste predikanten te Gent, als als Nicasius van der Schuere, Petrus Dathenus, Hermannus Modet, Thomas van Til, en ... Pieter de Rycke ...

Willem Te Water Te Utrecht : By Gisbert Tieme van Paddenburg en Abraham van Paddenburg ..., 1756

Services

Reference details