book

M. Zeuris van Boxhorn Nederlandsche historie, behelsende de staat van de Nederlandsche kerk voor de hervorming, mitsgaders de eerste veranderingen in den godsdienst en leere, neffens de harde vervolgingen daar over ontstaan in de Nederlanden, voor en tot de tijden toe van Carel den V. Hier is by gevoeght den Nederlandschen Sulpitius van Jacobus Baselius of de historie van de Christelijke godsdienst in Nederland ingestelt ...

Marcus Zuerius Van Boxhorn, Jacobus Baselius, Melchior Leydekker Te Utrecht : by Hermannus Ribbius, 1700

Services

Reference details