book

Historie der gereformeerde kerken van Vrankryk ... begonnen met het jaar 1517. en byzonderlyk de historie sedert het verlenen van't edict van Nantes ... mitsgaders een naauwkeurig verhaal van alle de verbrekingen, trouwloosheden, geweldenaryen en vervolgingen, welken de gereformeerden ... geleden hebben ...

Elie Benoist, Jan Luyken, Casper Luyken t' Amsterdam : by Jan ten Hoorn ..., 1696

Services

Reference details