book

Den smeeckende Hollanse student, aen den Engelse professor, versoockende ootmoedelyck met alle behoorlycke reverentie om in de groote schoole tot Londen angenommen te werden. Gestelt in vraeghen en antwoord

In Londen : 1654

Services

Reference details