book

Waerachtich verhael vande tijdinghen gecomen wt de Oost-Indien, met het jacht ghenaemt de Haze, in Iunio 1624, in Texel aenghelandt. Aengaende de conspiratie ontdeckt inde eylanden van Amboyna: ende de straffe by iustitie daer op ghevolght. In martio 1624. vervat by missive

1624

Services

Reference details