book

Vertooch aen de Ed. Ho. Mo. Heeren Staten Generael, aengaende de tegenwoordige regeringe van de bewinthebbers van de Oost-Indische Compagnie, en de hoeveel dat den Staedt van't landt daer aenghelegen is, dat de selve voortaen door goede ordere beter mach geregeert worden

1622

Services

Reference details