book

Een recht-tijdich expostulatie ofte klacht over de Nederlanders, aenwijsende haar ondanckbaerheyt jegens, en de nootsaecklickheyt van hun accoort met de republycke van Engelandt te maecken. Hier achter is ... by ghevoecht de Engelsche secreten waer in d'oneenigheydt en het onvermogen van haren staet, mitsgaders de bedrieglijcke archlistigheyt van het gepretendeerde parlement van Engelant ... als een des conincks Carolus konsidenten in scripto getrowelijck heeft gecommunicert, den 17 iuli 1652

Francis Osborne, N.P Gedruckt tot Rotterdam : by Ian Gerritsz., 1652

More from

Services

Reference details