book

Resolutie van de heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlandtse Provincien. Raeckende de twee schepen de Bonne Esperance ende Bonne Adventure. Overghelevert aen de ridder George Downing extraordinaris envoyé van syne Majesteyt van Groot Britannien, den 31. Augusti 1662

1662?

Services

Reference details