book

Klagh-vervolgh vanden Deenschen koninck en desselfs minister, aen de heeren staten, over de pretense violentie, door de Nederlantsche West-Indische, op de Deensche Africaensche compagnie gepleecht

P Charisius Tot Delft : voor Isaack Isaacxsen, 1662

More from

Services

Reference details